Chia tài sản khi ly hôn: Nguyên tắc và Hướng dẫn đầy đủ

Ly hôn là một trong những quyết định quan trọng trong cuộc đời, và quá trình chia tài sản chung thường là một phần phức tạp và đòi hỏi kiến thức pháp luật. Trong bài viết này, chúng ta sẽ nghiên cứu cặn kẽ các nguyên tắc và quy định liên quan đến việc chia tài sản khi ly hôn, bao gồm cả những trường hợp đặc biệt và cách thức tiếp cận chia quyền sử dụng đất của vợ chồng sau khi ly hôn.

Nguyên tắc chia tài sản khi ly hôn

Trong quá trình ly hôn, việc chia tài sản phụ thuộc vào chế độ tài sản của vợ chồng. Có hai trường hợp chính:

 • Chế độ tài sản theo quy định của pháp luật: Nếu vợ chồng tuân theo chế độ tài sản được đề xuất bởi pháp luật, quá trình chia tài sản sẽ dựa vào sự thỏa thuận giữa họ. Nếu không có sự thỏa thuận, Tòa án sẽ can thiệp và chia tài sản theo các khoản quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 • Chế độ tài sản theo thỏa thuận: Nếu vợ chồng đã có thỏa thuận về việc quản lý tài sản trong hôn nhân, việc chia tài sản khi ly hôn sẽ dựa vào thỏa thuận này. Nếu thỏa thuận không rõ ràng hoặc không đầy đủ, pháp luật sẽ áp dụng để giải quyết vấn đề.

Trong việc chia tài sản, có nhiều yếu tố quan trọng phải xem xét:

 • Hoàn cảnh gia đình và cá nhân của vợ chồng: Sự hiểu biết về hoàn cảnh gia đình và cá nhân của cả hai bên là quan trọng để xác định việc chia tài sản.
 • Công sức đóng góp vào tài sản chung: Sự đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển tài sản chung đóng vai trò quan trọng. Lao động của họ trong gia đình được xem xét như một dạng lao động có thu nhập.
 • Bảo vệ lợi ích hợp pháp của từng bên: Trong việc chia tài sản, quyền và nghĩa vụ của vợ chồng phải được bảo vệ, và việc vi phạm quyền và nghĩa vụ của họ sẽ ảnh hưởng đến quyết định về chia tài sản.
 • Hậu quả của việc vi phạm: Lỗi của mỗi bên trong việc vi phạm quyền và nghĩa vụ của vợ chồng cũng sẽ được xem xét khi chia tài sản.
 • Chia tài sản dựa trên hiện vật và giá trị: Tài sản chung của vợ chồng có thể được chia bằng hiện vật. Nếu không thể chia bằng hiện vật, quá trình chia tài sản dựa vào giá trị. Nếu giá trị của tài sản mà một bên nhận lớn hơn phần mà họ được hưởng, họ phải thanh toán phần chênh lệch cho bên kia.
 • Tài sản riêng: Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
 • Sự sáp nhập giữa tài sản riêng và tài sản chung: Trong trường hợp tài sản riêng và tài sản chung có sự sáp nhập, trộn lẫn, phân chia tài sản sẽ dựa vào thỏa thuận giữa vợ chồng. Nếu không có thỏa thuận, pháp luật sẽ áp dụng.
 • Bảo vệ quyền của con cái và người yếu thế: Luật quy định bảo vệ quyền và lợi ích của con cái và người có khả năng lao động yếu thế trong việc chia tài sản.
Chia tài sản khi ly hôn_ Nguyên tắc và Hướng dẫn đầy đủ
Chia tài sản khi ly hôn_ Nguyên tắc và Hướng dẫn đầy đủ

Chia tài sản chung trong trường hợp đặc biệt

Chia tài sản khi sống chung với gia đình

       Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình và sau đó ly hôn, quá trình chia tài sản sẽ phụ thuộc vào việc tài sản của họ có thể xác định được hay không.

 • Không xác định tài sản chung: Nếu không thể xác định tài sản chung, vợ hoặc chồng sẽ được chia một phần của tài sản chung gia đình dựa vào công sức đóng góp vào việc tạo lập, duy trì, và phát triển tài sản chung, cũng như đời sống chung của gia đình. Thỏa thuận về việc chia tài sản cần được thực hiện nếu có sự thỏa thuận; nếu không có thỏa thuận, Tòa án sẽ can thiệp.
 • Tài sản chung có thể xác định: Nếu tài sản của vợ chồng có thể xác định theo phần, quá trình chia tài sản sẽ dựa trên quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Chia quyền sử dụng đất

       Chia quyền sử dụng đất là một khía cạnh quan trọng trong việc chia tài sản sau ly hôn. Có một số tình huống cụ thể để xem xét:

 • Quyền sử dụng đất là tài sản riêng: Nếu quyền sử dụng đất được xác định là tài sản riêng của một bên trong vợ chồng, sau ly hôn, quyền sử dụng đất sẽ vẫn thuộc về bên đó.
 • Chia quyền sử dụng đất là tài sản chung: Quyền sử dụng đất chung của vợ chồng sau ly hôn sẽ được xác định như sau:
  • Đất nông nghiệp: Nếu cả hai bên có nhu cầu và điều kiện để trực tiếp sử dụng đất nông nghiệp (trồng cây hàng năm hoặc nuôi trồng thủy sản), việc chia tài sản đất này sẽ dựa trên thỏa thuận giữa họ. Nếu không có thỏa thuận, Tòa án sẽ can thiệp để quyết định theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014. Nếu chỉ một bên có nhu cầu và điều kiện, bên đó sẽ tiếp tục sử dụng đất và phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng.
  • Đất nông nghiệp (cây lâu năm), đất lâm nghiệp, đất ở: Quá trình chia tài sản đất này sẽ dựa trên quy định của Luật Hôn nhân và gia đình 2014.
  • Loại đất khác: Đất của loại này sẽ được chia tài sản theo quy định của pháp luật về đất đai.
 • Sử dụng đất không chung với gia đình: Nếu vợ chồng không có quyền sử dụng đất chung với gia đình, quyền lợi của họ sẽ được giải quyết theo quy định tại Luật Hôn nhân và gia đình 2014.

Chia tài sản chung trong hoạt động kinh doanh

       Trong trường hợp vợ chồng đang thực hiện hoạt động kinh doanh liên quan đến tài sản chung, việc chia tài sản sẽ dựa vào thỏa thuận giữa họ. Nếu không có thỏa thuận, họ sẽ phải thanh toán cho bên kia phần giá trị tài sản mà họ được hưởng, trừ trường hợp có quy định khác về hoạt động kinh doanh trong pháp luật.

       Ly hôn và việc chia tài sản không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân mà còn đến khía cạnh tài chính và pháp lý của mọi bên liên quan. Hiểu rõ nguyên tắc và quy định có liên quan là rất quan trọng để đảm bảo quá trình này diễn ra công bằng và hợp pháp. Nếu bạn đang đối mặt với tình huống ly hôn hoặc cần tư vấn về chia tài sản, Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội luôn sẵn sàng hỗ trợ quyền và lợi ích của Quý khách hàng được bảo vệ.

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo