Lối đi chung và quy định về thỏa thuận lối đi chung

Lối đi chung và quy định về thỏa thuận lối đi chung:

Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giải thích về lối đi chung và các quy định liên quan đến việc thỏa thuận lối đi chung theo pháp luật hiện hành. Để giúp bạn hiểu rõ hơn, bài viết sẽ được chia thành các phần sau:

 1. Lối đi chung là gì?

Hiện nay, pháp luật chưa cung cấp một định nghĩa chính thức cho khái niệm “lối đi chung.” Tuy nhiên, nó có thể được hiểu như một phần diện tích chung được cộng đồng cư dân tạo nên để kết nối với bất động sản liền kề. Sự hình thành của lối đi chung có thể xuất phát từ nhiều nguồn, bao gồm:

 • Diện tích đất được dùng để tạo lối đi chung, thuộc quyền quản lý của nhà nước.
 • Lối đi chung đã tồn tại từ lâu đời, xuất phát từ các lối mòn và người dân thường xuyên qua lại.
 • Một trong các chủ sở hữu đồng ý trích một phần đất của họ để tạo lối đi chung phục vụ cộng đồng.
 • Các bên có thể thỏa thuận với nhau về việc góp những diện tích đất của họ để duy trì lối đi chung theo quy định tại Điều 254 của Bộ luật Dân sự 2015.

Lối đi chung có thể thuộc quyền sở hữu của nhà nước hoặc các cá nhân tùy theo giấy tờ chứng minh quyền sở hữu và các giao dịch dân sự liên quan.

 1. Thỏa thuận lối đi chung

Mặc dù pháp luật chưa cung cấp quy định cụ thể về thỏa thuận lối đi chung, nhưng trong trường hợp cần mở lối đi chung, các hộ gia đình liền kề có thể tạo ra văn bản thỏa thuận. Dưới đây là một số điểm cần lưu ý:

 • Nội dung rõ ràng và đầy đủ: Thỏa thuận lối đi chung phải ghi nhận một cách rõ ràng và đầy đủ những điều khoản và quyền lợi của các bên. Văn bản này thường chứa các thỏa thuận về giao dịch dân sự và sử dụng lối đi chung.
 • Chứng thực văn bản thỏa thuận: Theo quy định tại Điều 116 của Bộ luật Dân sự 2015 và Nghị định số 23/2015/NĐ-CP của Chính phủ, văn bản thỏa thuận lối đi chung có thể cần được chứng thực theo trình tự và thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch dân sự.
 • Thời hạn chứng thực: Theo Điều 37 của Nghị định 23/2015/NĐ-CP, thời hạn chứng thực hợp đồng hoặc giao dịch dân sự không được kéo dài quá 2 ngày làm việc kể từ khi cơ quan có thẩm quyền nhận đủ hồ sơ yêu cầu chứng thực.

Chú ý rằng văn bản thỏa thuận lối đi chung không cần chứng thực chữ ký.

 1. Nguyên tắc sử dụng lối đi chung

Trong việc sử dụng lối đi chung, có một số nguyên tắc cần tuân thủ:

 • Bảo đảm sử dụng hợp lý: Việc sử dụng lối đi chung phải bảo đảm rằng các bên sử dụng cần phải tuân theo mục đích sử dụng của bất động sản liền kề. Các hành vi sử dụng lối đi chung không được lạm dụng và phải phù hợp với mục đích chung.
 • Không lạm dụng quyền: Pháp luật cấm việc lạm dụng quyền đối với bất động sản chịu ảnh hưởng của lối đi chung.
 • Tôn trọng quyền đi lại: Quyền đi lại là quyền cơ bản của cá nhân, và không ai được phép ngăn cản hoặc làm cho việc thực hiện quyền này trở nên khó khăn.

Sử dụng lối đi chung cần tuân thủ những nguyên tắc này, và trong trường hợp các bên không có thỏa thuận cụ thể, pháp luật cũng có những quy định rõ ràng để giải quyết các tranh chấp xảy ra. Điều này giúp đảm bảo rằng việc sử dụng lối đi chung diễn ra một cách công bằng và hợp pháp.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo