Thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng Chính Phủ quyết định được thực hiện thế nào?

Điều kiện để được thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản đối với chủ đầu tư dự án do Thủ tướng Chính Phủ quyết định là gì?

Căn cứ điểm 1.10 khoản 1 tiểu mục I Mục C Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021, điều kiện để được thực hiện chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản đối với chủ đầu tư dự án do Thủ tướng Chính Phủ quyết định được xác định như sau:

– Chủ đầu tư chuyển nhượng đã có giấy chứng nhận về quyền sử dụng đất đối với toàn bộ dự án chuyển nhượng.

– Chủ đầu tư nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản phải là doanh nghiệp kinh doanh bất động sản, có đủ năng lực tài chính và cam kết tiếp tục việc triển khai đầu tư xây dựng, kinh doanh theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tiến độ, nội dung dự án.

Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng Chính Phủ quyết định gồm những gì?

Căn cứ quy định tại Điều 10 Nghị định 02/2022/NĐ-CP và điểm 1.3 khoản 1 tiểu mục I Mục C Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021. Hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng Chính Phủ quyết định bao gồm:

– Đơn đề nghị cho phép chuyển nhượng toàn bộ dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng;

– Hồ sơ dự án, phần dự án đề nghị cho chuyển nhượng bao gồm:

+ Văn bản cho phép đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

+ Quyết định phê duyệt dự án, quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc quy hoạch tổng mặt bằng (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

+ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của toàn bộ dự án đề nghị chuyển nhượng (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực);

– Báo cáo quá trình thực hiện dự án của chủ đầu tư chuyển nhượng đến thời điểm chuyển nhượng.

– Hồ sơ của chủ đầu tư nhận chuyển nhượng dự án bao gồm:

+ Đơn đề nghị được nhận chuyển nhượng dự án;

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh bất động sản hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp có vốn điều lệ đáp ứng yêu cầu (bản sao và xuất trình bản gốc để đối chiếu hoặc nộp bản sao có công chứng hoặc chứng thực), trừ trường hợp nhà đầu tư nước ngoài chưa thành lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật về đầu tư.

+ Văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật về đầu tư, về đất đai.

Trường hợp chưa có văn bản chứng minh có vốn thuộc sở hữu của mình theo quy định của pháp luật về đầu tư A về đất đai:

++ Đối với doanh nghiệp đang hoạt động: Phải có văn bản xác nhận của tổ chức kiểm toán độc lập hoặc báo cáo tài chính đã được kiểm toán về mức vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp tại thời điểm gần nhất (năm nhận chuyển nhượng hoặc năm trước liền kề năm nhận chuyển nhượng);

++ Đối với doanh nghiệp mới thành lập: Nếu số vốn là tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ thì phải được ngân hàng thương mại nơi doanh nghiệp đó mở tài khoản xác nhận về số dư tiền gửi của doanh nghiệp, nếu số vốn là tài sản thì phải có chứng thư của tổ chức có chức năng định giá hoặc thẩm định giá đang hoạt động tại Việt Nam về kết quả định giá, thẩm định giá tài sản của doanh nghiệp.

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng Chính Phủ quyết định ra sao?

Trình tự thực hiện thủ tục chuyển nhượng toàn bộ dự án bất động sản do Thủ tướng Chính Phủ quyết định được thực hiện theo điểm 1.1 khoản 1 tiểu mục I Mục C Phần II Danh mục ban hành kèm theo Quyết định 705/QĐ-BXD năm 2021.

Cụ thể như sau:

– Chủ đầu tư chuyển nhượng gửi 01 bộ hồ sơ đề nghị chuyển nhượng toàn bộ dự án đến Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh nơi có dự án.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm gửi lấy ý kiến của Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ quản lý chuyên ngành và tổ chức thẩm định hồ sơ chuyển nhượng toàn bộ dự án trong thời gian 45 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

– Sau khi hoàn thành việc thẩm định, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm báo cáo kết quả thẩm định để Thủ tướng Chính phủ quyết định. Trường hợp không đủ điều kiện cho phép chuyển nhượng thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư chuyển nhượng biết rõ lý do.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com / http://luatsugioivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo