Thủ tục cấp GPKD hàng hóa và Lập cơ sở bán lẻ hàng hóa cho DN có vốn đầu tư nước ngoài

Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa và Lập cơ sở bán lẻ hàng hóa (Hình từ internet)

1. Thủ tục cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa

Theo quy định của pháp luật, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện kinh doanh phân phối bán lẻ hàng hóa theo quy định của pháp luật Việt Nam phải có Giấy phép kinh doanh theo quy định tại Nghị định 09/2018/NĐ-CP về quy định chi tiết Luật Thương mại và Luật Quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

1.1. Điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh;

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có cam kết mở cửa thị trường cho hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa:

+ Đáp ứng điều kiện về tiếp cận thị trường tại Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên;

+ Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

– Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài không thuộc nước, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên:

+ Có kế hoạch về tài chính để thực hiện hoạt động đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên.

+ Đáp ứng tiêu chí sau: Phù hợp với quy định của pháp luật chuyên ngành; Phù hợp với mức độ cạnh tranh của doanh nghiệp trong nước trong cùng lĩnh vực hoạt động; Khả năng tạo việc làm cho lao động trong nước; Khả năng và mức độ đóng góp cho ngân sách nhà nước.

1.2. Hồ sơ và Tài liệu xin cấp Giấy phép kinh doanh hàng hóa;

a. Hồ sơ cần soạn thảo;

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh;

– Bản giải trình có nội dung:

+ Giải trình về điều kiện cấp Giấy phép kinh doanh tương ứng theo quy định tại Điều 9 Nghị định 09/2018/NĐ-CP;

+ Kế hoạch kinh doanh: Mô tả nội dung, phương thức thực hiện hoạt động kinh doanh; trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính;

+ Tình hình kinh doanh hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa; tình hình tài chính của tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tính tới thời điểm đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh,

– Giấy ủy quyền thực hiện công việc;

b. Tài liệu Nhà đầu tư cung cấp;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy xác nhận không nợ thuế quá hạn của cơ quan thuế;

– Bản sao có chứng thực hoặc scan Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, cần xác nhận của Ngân hàng liên quan đến việc đã góp đủ vốn điều lệ;

– Các thông tin cần thiết liên quan đến nội dung giải trình;

2. Thủ tục Lập cơ sở bán lẻ hàng hóa

2.1. Điều kiện lập cơ sở bán lẻ;

a. Lập cơ sở bán lẻ thứ nhất:

– Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

– Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

– Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

b. Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất:

– Trường hợp không phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

+ Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

– Trường hợp phải thực hiện kiểm tra nhu cầu kinh tế:

+ Có kế hoạch về tài chính để lập cơ sở bán lẻ;

+ Không còn nợ thuế quá hạn trong trường hợp đã được thành lập tại Việt Nam từ 01 năm trở lên;

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ phù hợp với quy hoạch có liên quan tại khu vực thị trường địa lý.

+ Đáp ứng tiêu chí Kiểm tra nhu cầu kinh tế;

(Trường hợp phải thực hiện ENT

Lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất, trừ trường hợp cơ sở bán lẻ đó có diện tích dưới 500 m2, được lập trong trung tâm thương mại và không thuộc loại hình cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini.).

2.2. Hồ sơ và Tài liệu xin Lập cơ sở bán lẻ;

a. Hồ sơ cần soạn thảo;

– Đơn đề nghị cấp Giấy phép lập cơ sở bán lẻ;

– Bản giải trình có nội dung:

+ Địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Địa chỉ cơ sở bán lẻ; mô tả khu vực chung, có liên quan và khu vực sử dụng để lập cơ sở bán lẻ; giải trình việc đáp ứng điều kiện của cơ sở bán lẻ hàng hóa;

+ Kế hoạch kinh doanh tại cơ sở bán lẻ: Trình bày kế hoạch kinh doanh và phát triển thị trường; nhu cầu về lao động; đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế – xã hội của kế hoạch kinh doanh;

+ Kế hoạch tài chính cho việc lập cơ sở bán lẻ: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trên cơ sở báo cáo tài chính đã được kiểm toán của năm gần nhất trong trường hợp đã thành lập ở Việt Nam từ 01 năm trở lên; giải trình về vốn, nguồn vốn và phương án huy động vốn; kèm theo tài liệu về tài chính.

– Giấy ủy quyền thực hiện công việc;

b. Tài liệu Nhà đầu tư cung cấp;

– Bản sao chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án;

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp;

– Bản sao Giấy xác nhận không nợ thuế quá hạn của cơ quan thuế;

– Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, cần xác nhận của Ngân hàng liên quan đến việc đã góp đủ vốn điều lệ;

– Bản sao có chứng thực hoặc scan báo cáo tài chính 2 năm gần nhất của doanh nghiệp đã được kiểm toán;

– Bản sao có chứng thực hoặc scan Hộ chiếu người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp;

– Bản sao chứng thực hợp đồng thuê địa điểm hoặc Cam kết thuê địa điểm và các giấy tờ chứng minh địa điểm lập cơ sở bán lẻ: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; Giấy phép xây dựng; Giấy tờ liên quan đến Phòng cháy chữa cháy; Giấy tờ của bên cho thuê.

** Văn bản pháp luật liên quan

(1) Biểu cam kết Thương mại và Dịch vụ WTO;

(2) Luật Đầu tư 2020;

(3) Luật Doanh nghiệp 2020;

(4) Luật Thương mại 2005;

(5) Luật Quản lý ngoại thương 2017;

(6) Nghị định 09/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 01 năm 2018 quy định chi tiết Luật thương mại và Luật quản lý ngoại thương về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của nhà đầu tư nước ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

(7) Nghị định 31/2021/NĐ-CP hướng dẫn Luật Đầu tư;

(8) Nghị định 01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp;

(9) Các văn bản pháp lý có liên quan khác.

(Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com / http://luatsugioivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo