Pháp luật quy định gì về quyền được hưởng thừa kế của con ngoài giá thú?

Pháp luật quy định gì về quyền được hưởng thừa kế của con ngoài giá thú? (ảnh minh họa)

Hiện nay, pháp luật có quy định về con ngoài giá thú hay không? Con ngoài giá thú có được hưởng thừa kế không? Con ngoài giá thú được chia tài sản thừa kế như thế nào?

1. Quy định của pháp luật về con ngoài giá thú

Hiện nay, pháp luật không có quy định cụ thể về con ngoài giá thú, tuy nhiên, căn cứ tại khoản 1 Điều 9 và khoản 1 Điều 14 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, việc hai bên nam nữ có con được xem là con ngoài giá thú trong các trường hợp sau:

·         Hai bên có con khi chưa đăng ký kết hôn hoặc không đăng ký kết hôn;

·         Hai bên có con với nhau nhưng một trong hai bên hoặc cả hai bên đều đã kết hôn.

Bên cạnh đó, theo khoản 2 Điều 68 Luật hôn nhân và gia đình 2014 quy định con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình.

Như vậy, có thể thấy không ai sinh ra mà mất quyền không được nhận bố mẹ vì sinh không trong thời kỳ hôn nhân cả. Dù là con ngoài giá thú hay con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì đều có quyền và nghĩa vụ với cha mẹ ngang nhau.

2. Con ngoài giá thú được hưởng thừa kế theo di chúc

Căn cứ theo Điều 609 và Điều 626 Bộ luật Dân sự 2015, cá nhân có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản của mình; để lại tài sản của mình cho người thừa kế theo pháp luật và có các quyền sau đây:

·         Chỉ định người thừa kế; truất quyền hưởng di sản của người thừa kế;

·         Phân định phần di sản cho từng người thừa kế;

·         Dành một phần tài sản trong khối di sản để di tặng, thờ cúng;

·         Giao nghĩa vụ cho người thừa kế;

·         Chỉ định người giữ di chúc, người quản lý di sản, người phân chia di sản.

Như vây, căn cứ theo quy định trên, con ngoài giá thú có quyền được hưởng thừa kế trừ trường hợp bị truất thừa kế hoặc tự nguyện từ chối không nhận thừa kế, không thuộc đối tượng không được quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật, có thể là thừa kế theo di chúc hoặc thừa kế theo pháp luật.

Ngoài ra, trường hợp con ngoài giá thú không được chỉ định là người thừa kế nhưng thuộc một trong hai trường hợp theo quy định tại khoản 1 Điều 644 Bộ luật Dân sự 2015 thì vẫn được hưởng di sản thừa kế theo pháp luật mà không phụ thuộc vào nội dung di chúc.

Những người sau đây vẫn được hưởng phần di sản bằng hai phần ba suất của một người thừa kế theo pháp luật nếu di sản được chia theo pháp luật, trong trường hợp họ không được người lập di chúc cho hưởng di sản hoặc chỉ cho hưởng phần di sản ít hơn hai phần ba suất đó:

a) Con chưa thành niên, cha, mẹ, vợ, chồng;

b) Con thành niên mà không có khả năng lao động.

3. Con ngoài giá thú được hưởng thừa kế theo pháp luật

Theo khoản 1 Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015, người thừa kế theo pháp luật được chia thành 03 hàng thừa kế như sau:

·         Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

·         Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

·         Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; cháu ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Vì vậy, dù có là con ngoài giá thú hay con được sinh ra trong thời kỳ hôn nhân thì vẫn được pháp luật bảo vệ quyền hưởng di sản thừa kế theo quy định của pháp luật, các con đều thuộc hàng thừa kế thứ nhất không có sự phân biệt và được hưởng phần di sản thừa kế theo pháp luật ngang bằng nhau, trừ trường hợp bị truất thừa kế hoặc tự nguyện từ chối không nhận thừa kế, không thuộc đối tượng không được quyền hưởng di sản theo quy định pháp luật.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo