Tài sản của chồng có trước hôn nhân thì khi ly hôn có phải phân chia với vợ hay không?

Bố mẹ tôi mua cho tôi một mảnh đất và đã chuyển quyền sở hữu cho tôi vào năm 2015. Đến năm 2016 thì tôi lấy vợ và vợ chồng tôi sinh sống trên mảnh đất đó. Vậy tôi xin hỏi rằng bây giờ vợ chồng tôi ly hôn thì vợ tôi có được chia diện tích đất mà bố mẹ tôi chuyển quyền sở hữu cho tôi trước khi kết hôn đó không? Tôi xin cảm ơn!

Tài sản của chồng có trước hôn nhân thì khi ly hôn có phải phân chia với vợ hay không?

Theo quy định tại Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định tài sản riêng của vợ, chồng như sau:

“Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

 1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.
 2. Tài sản được hình thành từ tài sản riêng của vợ, chồng cũng là tài sản riêng của vợ, chồng. Hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân được thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 33 và khoản 1 Điều 40 của Luật này.”

Đồng thời, tại Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng như sau:

“Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

 1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung.
 2. Trong trường hợp vợ hoặc chồng không thể tự mình quản lý tài sản riêng và cũng không ủy quyền cho người khác quản lý thì bên kia có quyền quản lý tài sản đó. Việc quản lý tài sản phải bảo đảm lợi ích của người có tài sản.
 3. Nghĩa vụ riêng về tài sản của mỗi người được thanh toán từ tài sản riêng của người đó.
 4. Trong trường hợp vợ, chồng có tài sản riêng mà hoa lợi, lợi tức từ tài sản riêng đó là nguồn sống duy nhất của gia đình thì việc định đoạt tài sản này phải có sự đồng ý của chồng, vợ.”

Dựa vào các quy định trên, tài sản riêng của vợ, chồng hình thành trước thời kỳ hôn nhân thì sẽ thuộc quyền định đoạt, chiếm hữu, sử dụng của người sở hữu tài sản riêng đó. Vậy trong trường hợp của bạn, bố mẹ bạn chuyển quyền sử dụng mảnh đất cho bạn trước thời kỷ hôn nhân. Cho nên tài sản này là tài sản riêng của bạn và khi ly hôn vợ bạn sẽ không có quyền yêu cầu phân chia tài sản đối với tài sản này.

Nguyên tắc phân chia tài sản khi vợ chồng ly hôn được thực hiện như thế nào?

Nguyên tắc phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện theo quy định tại Điều 59 Luật Hôn nhân và gia đình 2014, cụ thể như sau:

“Điều 59. Nguyên tắc giải quyết tài sản của vợ chồng khi ly hôn

 1. Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo luật định thì việc giải quyết tài sản do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì theo yêu cầu của vợ, chồng hoặc của hai vợ chồng, Tòa án giải quyết theo quy định tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này.

Trong trường hợp chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận thì việc giải quyết tài sản khi ly hôn được áp dụng theo thỏa thuận đó; nếu thỏa thuận không đầy đủ, rõ ràng thì áp dụng quy định tương ứng tại các khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này và tại các điều 60, 61, 62, 63 và 64 của Luật này để giải quyết.

 1. Tài sản chung của vợ chồng được chia đôi nhưng có tính đến các yếu tố sau đây:a) Hoàn cảnh của gia đình và của vợ, chồng;

  b) Công sức đóng góp của vợ, chồng vào việc tạo lập, duy trì và phát triển khối tài sản chung. Lao động của vợ, chồng trong gia đình được coi như lao động có thu nhập;

  c) Bảo vệ lợi ích chính đáng của mỗi bên trong sản xuất, kinh doanh và nghề nghiệp để các bên có điều kiện tiếp tục lao động tạo thu nhập;

  d) Lỗi của mỗi bên trong vi phạm quyền, nghĩa vụ của vợ chồng.

 2. Tài sản chung của vợ chồng được chia bằng hiện vật, nếu không chia được bằng hiện vật thì chia theo giá trị; bên nào nhận phần tài sản bằng hiện vật có giá trị lớn hơn phần mình được hưởng thì phải thanh toán cho bên kia phần chênh lệch.
 3. Tài sản riêng của vợ, chồng thuộc quyền sở hữu của người đó, trừ trường hợp tài sản riêng đã nhập vào tài sản chung theo quy định của Luật này.

Trong trường hợp có sự sáp nhập, trộn lẫn giữa tài sản riêng với tài sản chung mà vợ, chồng có yêu cầu về chia tài sản thì được thanh toán phần giá trị tài sản của mình đóng góp vào khối tài sản đó, trừ trường hợp vợ chồng có thỏa thuận khác.

 1. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của vợ, con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình.

…”

Theo quy định trên, tại khoản 4 đối với tài sản riêng của vợ chồng thì thuộc quyền sở hữu của người đó, nhưng nếu như tài sản riêng đó đã được nhập vào tài sản chung của vợ chồng thì khi ly hôn phải phân chia tài sản theo nguyên tắc phân chia tài sản chung của vợ chồng.

Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn như thế nào?

Căn cứ theo Điều 62 Luật Hôn nhân và gia đình 2014:

“Điều 62. Chia quyền sử dụng đất của vợ chồng khi ly hôn

 1. Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của bên nào thì khi ly hôn vẫn thuộc về bên đó.
 2. Việc chia quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn được thực hiện như sau:a) Đối với đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản, nếu cả hai bên đều có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì được chia theo thỏa thuận của hai bên; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết theo quy định tại Điều 59 của Luật này.

  Trong trường hợp chỉ một bên có nhu cầu và có điều kiện trực tiếp sử dụng đất thì bên đó được tiếp tục sử dụng nhưng phải thanh toán cho bên kia phần giá trị quyền sử dụng đất mà họ được hưởng;

  b) Trong trường hợp vợ chồng có quyền sử dụng đất nông nghiệp trồng cây hàng năm, nuôi trồng thủy sản chung với hộ gia đình thì khi ly hôn phần quyền sử dụng đất của vợ chồng được tách ra và chia theo quy định tại điểm a khoản này;

  c) Đối với đất nông nghiệp trồng cây lâu năm, đất lâm nghiệp để trồng rừng, đất ở thì được chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này;

  d) Đối với loại đất khác thì được chia theo quy định của pháp luật về đất đai.

…”

Như vậy, khi vợ chồng bạn ly hôn thì mảnh đất là tài sản riêng của bạn nên sẽ không phải lấy đây làm tài sản phân chia khi ly hôn. Tuy nhiên, bạn cần phải kiểm tra nếu như tài sản của bạn đã được nhập vào thành tài sản chung của vợ chồng thì phải thực hiện phân chia quyền sử dụng đất theo quy định của khoản 2 Điều trên.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo