Không đáp ứng được điều kiện nhận tặng, cho thì xử lý như thế nào

Tặng cho tài sản có điều kiện, khi điều kiện không được đáp ứng thì người tặng cho có được đòi lại tài sản không? Cụ thể, bà tôi có tặng cho chú tôi quyền sử dụng một mảnh đất với điều kiện là chú tôi sẽ phụng dưỡng bà. Tuy nhiên, sau khi chuyển quyền sử dụng mảnh đất đó cho chú tôi thì ông lại rời đi nơi khác, không sống chung và phụng dưỡng bà tôi nữa. Vậy cho tôi hỏi trong trường hợp này bà tôi có được đòi lại tài sản đã cho không? 

Hợp đồng tặng cho tài sản được hiểu như thế nào?

Căn cứ Điều 457 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về hợp đồng tặng cho tài sản như sau:

Hợp đồng tặng cho tài sản

Hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên tặng cho giao tài sản của mình và chuyển quyền sở hữu cho bên được tặng cho mà không yêu cầu đền bù, bên được tặng cho đồng ý nhận.

Theo đó, hợp đồng tặng cho tài sản là sự thỏa thuận giữa các bên, trong đó có một bên cho tài sản và một bên đồng ý nhận tài sản mà trong hợp đồng không có yêu cầu đền bù.

Việc tặng cho tài sản là bất động sản được quy định như thế nào?

Căn cứ Điều 459 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho động sản như sau:

Tặng cho bất động sản

  1. Tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký, nếu bất động sản phải đăng ký quyền sở hữu theo quy định của luật.
  2. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký; nếu bất động sản không phải đăng ký quyền sở hữu thì hợp đồng tặng cho có hiệu lực kể từ thời điểm chuyển giao tài sản.

Theo đó việc tặng cho bất động sản phải được lập thành văn bản có công chứng, chứng thực hoặc phải đăng ký. Hợp đồng tặng cho bất động sản có hiệu lực kể từ thời điểm đăng ký hoặc thời điểm chuyển giao tài sản.

Tặng cho tài sản có điều kiện được quy định như thế nào?

Căn cứ khoản 1 Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Tặng cho tài sản có điều kiện

  1. Bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một hoặc nhiều nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Điều kiện tặng cho không được vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội.

…..

Căn cứ Điều 123 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội như sau:

Giao dịch dân sự vô hiệu do vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội

Giao dịch dân sự có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật, trái đạo đức xã hội thì vô hiệu.

Điều cấm của luật là những quy định của luật không cho phép chủ thể thực hiện những hành vi nhất định.

Đạo đức xã hội là những chuẩn mực ứng xử chung trong đời sống xã hội, được cộng đồng thừa nhận và tôn trọng.

Theo đó, trong hợp đồng tặng cho tài sản có điều kiện, bên tặng cho có thể yêu cầu bên được tặng cho thực hiện một nghĩa vụ trước hoặc sau khi tặng cho. Nghĩa vụ này không được vi phạm điều cấm của luật và không trái đạo đức xã hội.

Nếu điều kiện tặng cho này có mục đích, nội dung vi phạm điều cấm của luật hoặc trái đạo đức xã hội thì giao dịch dân sự này sẽ bị vô hiệu.

Tặng cho tài sản có điều kiện, khi điều kiện không được đáp ứng thì người tặng cho có được đòi lại tài sản không?

Căn cứ khoản 2, khoản 3 Điều 462 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về tặng cho tài sản có điều kiện như sau:

Tặng cho tài sản có điều kiện

  1. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ trước khi tặng cho, nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.
  2. Trường hợp phải thực hiện nghĩa vụ sau khi tặng cho mà bên được tặng cho không thực hiện thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản và yêu cầu bồi thường thiệt hại.

Theo quy định, trường hợp hợp đồng tặng cho tài sản có yêu cầu nghĩa vụ được thực hiện trước khi tặng cho thì nếu bên được tặng cho đã hoàn thành nghĩa vụ mà bên tặng cho không giao tài sản thì bên tặng cho phải thanh toán nghĩa vụ mà bên được tặng cho đã thực hiện.

Nếu hợp đồng tặng cho tài sản có nghĩa vụ được thực hiện sau khi tặng cho, mà bên được tặng cho không thực hiện nghĩa vụ đó thì bên tặng cho có quyền đòi lại tài sản tặng cho.

Như vậy, trong trường hợp này, điều kiện tặng cho tài sản của bà bạn không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội nên hợp đồng tặng cho tài sản này có hiệu lực.

Chú của bạn đã không thực hiện được nghĩa vụ được quy định trong hợp đồng tặng cho có điều kiện, do đó bà của bạn có quyền đòi lại tài sản là quyền sử dụng đất đã tặng cho chú của bạn.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo