Sổ đỏ tên một mình vợ khi bán chồng có phải ký tên không?

Sổ đỏ tên một mình vợ khi bán chồng có phải ký tên không? (ảnh minh họa)

  1. Pháp luật về việc vợ chồng đứng tên trên sổ đỏ

Khi hai người kết hôn, quyền và nghĩa vụ trong mối quan hệ hôn nhân xuất phát từ việc đăng ký kết hôn và bao gồm cả quyền sở hữu và sử dụng tài sản. Bộ Luật Hôn Nhân và Gia Đình 2014 quy định:

  • Đối với tài sản phải xác lập quyền sở hữu và sử dụng, nếu tài sản đó là tài sản chung của vợ chồng, giấy chứng nhận quyền sử dụng hoặc chứng nhận quyền sở hữu phải ghi tên của cả hai vợ chồng, trừ khi có thoả thuận khác.

Theo quy định trên, nếu quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng, thì cả hai vợ chồng thường cùng đứng tên trên sổ đỏ. Tuy nhiên, quy định này không bắt buộc vợ chồng phải tuân thủ nó, và họ có thể thỏa thuận với nhau về việc một bên vợ hoặc chồng đứng tên đại diện trên sổ đỏ. Điều quan trọng là thoả thuận này phải được lập thành văn bản có công chứng.

  1. Sổ đỏ chỉ tên vợ, chồng có phải ký tên?

Khi tài sản đất được chỉ tên trên sổ đỏ một mình của vợ, hai tình huống chính cần xem xét:

Tình huống 1: Quyền sử dụng đất là tài sản riêng của người vợ

Theo quy định hiện hành, nếu người vợ chứng minh được rằng tài sản này là tài sản riêng của cô, cô có toàn quyền quyết định về tài sản này, bao gồm quyền bán nó mà không cần phải có chữ ký của chồng. Các tình huống có thể xem xét:

  • Nếu bất động sản này là tài sản riêng của người vợ từ trước hôn nhân hoặc được mua trong thời gian hôn nhân bằng tiền của riêng cô hoặc tiền vay mượn từ nguồn khác.

  • Nếu tài sản này được tặng hoặc thừa kế cho người vợ riêng trong thời gian hôn nhân.

  • Nếu có các thoả thuận giữa hai vợ chồng về việc xác lập quyền sở hữu riêng trong hôn nhân.

  • Các tài sản đặc biệt theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của người vợ.

  • Các tài sản phát sinh từ tài sản riêng của người vợ trong thời gian hôn nhân.

Tình huống 2: Quyền sử dụng đất là tài sản chung của vợ chồng

Khi tài sản đất được coi là tài sản chung của vợ chồng, cần có sự đồng ý của cả hai vợ chồng để thực hiện các giao dịch tài sản, bao gồm việc bán bất động sản.

Chú ý quan trọng:

  • Quyền sử dụng đất phải được xác định một cách rõ ràng là tài sản chung hoặc tài sản riêng của vợ hoặc chồng.

  • Sự thỏa thuận giữa hai vợ chồng về quyền sử dụng đất là tài sản chung hoặc tài sản riêng cần được lập thành văn bản có công chứng.

Kết luận

Trong quá trình mua bán đất và sử dụng sổ đỏ, việc xác định quyền sở hữu và quyền sử dụng đất là vô cùng quan trọng để tránh các tranh chấp tài sản sau này. Sự đồng ý của cả hai vợ chồng là cần thiết khi tài sản đất được xem xét là tài sản chung, và quyền sử dụng đất riêng của người vợ có thể được thực hiện mà không cần sự đồng ý của người chồng trong trường hợp tài sản được xác định là riêng của người vợ. Việc tuân thủ các quy định pháp luật và thỏa thuận về tài sản có thể giúp tránh xung đột và tranh chấp pháp lý sau này.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo