Các trường hợp tài sản gắn liền với đất được và không được cấp sổ đỏ?

Các trường hợp tài sản gắn liền với đất được và không được cấp sổ đỏ? (ảnh minh họa)

Khi sử dụng đất, bên cạnh việc quan tâm về đất có sổ đỏ hay những điều kiện cần thiết để đất được cấp sổ đỏ, vấn đề cấp sổ đỏ cho tài sản trên đất cũng đang được khá đông người sử dụng đất quan tâm. Những tài sản trên đất như nhà ở, công trình xây dựng,… nếu đủ điều kiện sẽ được cấp sổ đỏ. Tuy nhiên, sẽ có những trường hợp tài sản gắn liền với đất được và không được cấp sổ đỏ

1. Sổ đỏ là gì? Tài sản gắn liền với đất là gì?

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ là một loại giấy chứng nhận do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành. Loại sổ này có bìa màu đỏ đậm, nội dung bên trong ghi nhận về quyền sử dụng đất của chủ sở hữu. Sổ đỏ là tên gọi tắt của giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (có thể là đất phi nông nghiệp, đất sản xuất nông nghiệp, đất ao, đất ở,…).

Theo Khoản 16 Điều 3 của Luật đất đai năm 2013 quy định về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như sau :

“Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.”

Tài sản gắn liền với đất là gì?

Khái niệm tài sản được định nghĩa tại Điều 105 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

“Tài sản là vật, tiền, giấy tờ có giá và quyền tài sản; tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản có thể là tài sản hiện có và tài sản hình thành trong tương lai.”

Khoản 1 Điều 104  Luật Đất đai 2013 quy định về cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất, như sau:

“Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất”.

Luật sư tư vấn vấn đề đất đai qua tổng đài:1900.6568 

2. Các trường hợp tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ

Căn cứ vào Điều 104.Quy định về việc cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất Luật đất đai 2013 

“1. Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất bao gồm nhà ở, công trình xây dựng khác, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.”

Như vậy, tài sản gắn liền với đất được cấp sổ đỏ bào gồm

1. Nhà ở

2. Công trình xây dựng khác

3. Rừng sản xuất là rừng trông

4. Cây lâu năm

Lưu ý, các tài sản gắn liền với đất được cấp Nhà nước công nhận quyền sở hữu và được cấp chung cùng Sổ đỏ khi đó là tài sản đã hình thành trên thực tế tại thời điểm cấp Sổ đỏ, mặt khác nó phải thuộc quyền sở hữu của người đề nghị được cấp Sổ đỏ.

3. Điều kiện cấp sổ đỏ cho tài sản gắn liền với đất tại Nghị định 43/2014/NĐ-CP

–  Đối với nhà ở (:Điều 31) phải sở hữu các giấy tờ quy định tài Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Đối với công trình xây dựng (Điều 32) phải sở hữu các giấy tờ quy định tài Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Đối với rừng sản xuất là rừng trồng (Điều 33) phải sở hữu các giấy tờ quy định tài Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

– Đối với cây lâu năm (Điều 34) phải sở hữu các loại giấy tờ quy định tài Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP

4. Các trường hợp tài sản gắn liền với đất không được cấp sổ đỏ

Căn cứ vào Điều 35 Luật đất đai 2013 quy định chị tiết các trường hợp không được chứng nhân quyền sở hữu khi cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở gắn liền với đất như sau:

Tài sản gắn liền với đất không được chứng nhận quyền sở hữu khi thuộc một trong các trường hợp sau:

a. Tài sản gắn liền với đất mà thửa đất có tài sản đó không đủ điều kiện được cấp Giấy chứng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định này;

b. Nhà ở hoặc công trình xây dựng khác được xây dựng tạm thời trong thời gian xây dựng công trình chính hoặc xây dựng bằng vật liệu tranh tre, nứa, lá, đất; công trình phụ trợ nằm ngoài phạm vi công trình chính và để phục vụ cho việc quản lý, sử dụng, vận hành công trình chính;

c. Tài sản gắn liền với đất đã có thông báo hoặc quyết định giải tỏa, phá dỡ hoặc đã có thông báo, quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

d. Nhà ở, công trình được xây dựng sau thời điểm công bố cấm xây dựng; xây dựng lấn, chiếm mốc giới bảo vệ các công trình hạ tầng kỹ thuật, di tích lịch sử văn hóa đã xếp hạng; tài sản gắn liền với đất được tạo lập từ sau thời điểm quy hoạch được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mà tài sản được tạo lập đó không phù hợp với quy hoạch được duyệt tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

e. Tài sản thuộc sở hữu của Nhà nước, trừ trường hợp tài sản đã được xác định là phần vốn của Nhà nước đóng góp vào doanh nghiệp theo hướng dẫn của Bộ Tài chính;

f. Tài sản gắn liền với đất không thuộc trường hợp được chứng nhận quyền sở hữu theo quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 của Nghị định này;

g. Tài sản tạo lập do chuyển mục đích sử dụng đất trái phép.

5. Xử lí các trường hợp cấp sổ đỏ cho tài sản trên đất nhưng không đủ điều kiện

Khi tài sản trên đất không đủ điều kiện cấp sổ đỏ nhưng vẫn được cấp sổ đỏ thì sổ đỏ sẽ bị thu hồi theo quy định pháp luật. Theo Khoản 4 Điều 87 Nghị định 43/2014/NĐ-CP (Điểm b, Điểm c Khoản 4 được sửa đổi bởi Khoản 56 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP) thủ tục thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật được quy định như sau:

Trường hợp cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra có văn bản kết luận Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật đất đai thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền có trách nhiệm xem xét:

·         Nếu kết luận của cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra là đúng thì quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp

·         Trường hợp xem xét, xác định Sổ đỏ đã cấp là đúng quy định của pháp luật thì phải thông báo lại cho cơ quan điều tra, cơ quan thanh tra

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ phát hiện Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì:

·         Kiểm tra lại

·         Thông báo cho người sử dụng đất biết rõ lý do và quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định

Trường hợp người sử dụng đất phát hiện Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai thì:

·         Gửi kiến nghị bằng văn bản đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ.

·         Cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp Sổ đỏ có trách nhiệm kiểm tra, xem xét quyết định thu hồi Sổ đỏ đã cấp không đúng quy định của pháp luật về đất đai

Cơ quan trực tiếp thu hồi: Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện việc thu hồi và quản lý Sổ đỏ đã thu hồi theo quyết định thu hồi Sổ đỏ của cơ quan có thẩm quyền.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo