Dịch vụ tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền?

Xin chào tư vấn luật đất đai, tôi có một vấn đề muốn nhờ Tư vấn luật đất đai giải đáp. Hiện tại, tôi sở hữu mảnh đất có diện tích là 800m2 đã có sổ đỏ và nay con trai tôi sắp lấy vợ tôi muốn tách sổ đỏ để tặng cho con trai tôi một phần thửa đất. Cho tôi hỏi tôi cần phải làm những thủ tục gì để tách thửa và chi phí tách thửa đất là bao nhiêu? Dịch vụ tách sổ đỏ hết bao nhiêu tiền? Mong nhận được tư vấn

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về cho tư vấn đất đai. Mời bạn tham khảo bài viết Dịch vụ tách sổ đỏ trọn gói giá rẻ năm 2022

Căn cứ pháp lý

 • Luật đất đai 2013
 • Nghị định 43/2014/NĐ-CP
 • Nghị định 148/2020/NĐ-CP

Luật tách sổ đỏ mới nhất

Tách sổ đỏ hay còn gọi là tách thửa đất là một trong những nhu cầu rất phổ biến của người sử dụng đất hiện nay. Điều kiện và thủ tục tách thửa phải tuân theo quy định của Luật đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai và mới đây là Nghị định số 148/2020/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành luật đất đai.

Đất tái định cư có được tách sổ đỏ không?

Đất tái định cư là một dạng nhà nước bồi thường về đất khi tiến hành thu hồi đất giúp người dân có được một cuộc sống ổn định lâu dài.

Theo quy định của Luật Đất đai và Nghị định 47/2014/NĐ-CP thì việc hỗ trợ tái định cư đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở của hộ gia đình; cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài; mà phải di chuyển chỗ ở khi nhà nước thu hồi được thực hiện như sau:

 • Hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài nhận đất ở, nhà ở tái định cư mà số tiền được bồi thường về đất nhỏ hơn giá trị một suất tái định cư tối thiểu quy định tại Điều 27 của Nghị định 47/2014/NĐ-CP; thì được hỗ trợ khoản chênh lệch giữa giá trị suất tái định cư tối thiểu; và số tiền được bồi thường về đất
 • Trường hợp hộ gia đình, cá nhân, người Việt Nam định cư ở nước ngoài tự lo chỗ ở; thì ngoài việc được bồi thường về đất còn được nhận khoản tiền hỗ trợ tái định cư. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ quy mô diện tích đất ở thu hồi; số nhân khẩu của hộ gia đình; và điều kiện cụ thể tại địa phương quy định mức hỗ trợ cho phù hợp.

Tuy nhiên việc xác định điều kiện tách thửa hiện không có một quy định cụ thể nào cả. Bởi quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của mỗi tỉnh; thành là khác nhau. Tuy nhiên, xu hướng diện tích được phép tách thửa càng về sau càng nhỏ đi.

Và một điều đặc biệt là dù quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của mỗi tỉnh; thành là khác nhau những khi muốn tách thửa bạn phải đáp ứng điều kiện như sau:

 • Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186; và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai;
 • Đất không có tranh chấp;
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;
 • Trong thời hạn sử dụng đất.

Đất vườn có tách sổ đỏ được không?

Đất vườn là đất trồng cây lâu năm, hàng năm và cả đất ở (thổ cư) trong cùng một thửa. Đất vườn là loại đất có thể liền kề, cùng thửa với thửa đất ở hoặc có thể chia thành nhiều thửa riêng biệt. Hiện nay, đất vườn vẫn chưa được xác định là đất phi nông nghiệp hay đất nông nghiệp theo phân loại đất tại Mục 10 Luật Đất đai 2013.

Với trường hợp đất vườn không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc sử dụng muốn làm sổ đỏ thì được quy định tại Điều 101 Luật Đất đai năm 2013 đất phải đáp ứng được các điều kiện như sau:

 • Đất được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận Không vi phạm pháp luật về đất đai
 • Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận không có tranh chấp
 • Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Như vậy, nếu đất vườn thỏa mãn các điều kiện nêu trên thì hoàn toàn được cơ quan có thẩm quyền cho phép tách sổ đỏ

Quy định mới về tách sổ đỏ

Theo quy định tại Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, để được tách sổ đỏ, thửa đất phải đáp ứng diện tích tối thiểu quy định đối với từng tỉnh.

Như tại Hà Nội hiện nay, hạn mức giao đất và cấp sổ đỏ đất theo Điều 3 Quyết định số 20/2017/QĐ-UBND. Trong đó, ở các phường, diện tích thửa đất tối thiểu là 30m2, diện tích đất tối đa là 90m2; các xã giáp ranh các quận và thị trấn thì diện tích thửa đất tối thiểu là 60m2, diện tích đất tối đa là 120m2.

Tách sổ đỏ mất bao lâu?

Tùy từng tường hợp mà thời hạn tách sổ đỏ sẽ khác nhau. Pháp luật quy định thời gian giải quyết hồ sơ tách sổ đỏ đó là Không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định; không quá 25 ngày làm việc đối với xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.

Thời gian trên không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, phường, thị trấn, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất (thời gian nộp tiền vào ngân sách (nếu có)); không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Điều kiện tách sổ đỏ

Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013, Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT và Quyết định quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa của các tỉnh, thành thì khi tách Sổ đỏ hộ gia đình cần có đủ các điều kiện sau:

 • Có Giấy chứng nhận.
 • Đất không có tranh chấp.
 • Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
 • Đất còn thời hạn sử dụng.
 • Thửa đất dự định tách đáp ứng được điều kiện về diện tích và kích thước chiều cạnh tối thiểu theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi có đất. 
 • Thửa đất tách sổ đỏ khi mua bán thuộc phạm vi được phép tách thửa (theo quy định của UBND tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương).

Tách sổ đỏ

Để thực hiện tách sổ đỏ cần thực hiện theo thủ tục sau:

Thủ tục tách sổ đỏ

Điều 75 Nghị định 43/2014/NĐ-CP về Trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, như sau:

 1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
  2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
  a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
  c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
  3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
  a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
  b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
  4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
  a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
  b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

Quy trình tách sổ đỏ

Dưới đây là quy trình các bước làm thủ tục tách sổ đỏ như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ tách sổ đỏ

Người sử dụng đất có nhu cầu làm thủ tục tách sổ đỏ bán đất cần chuẩn bị 01 bộ hồ sơ với đầy đủ các giấy tờ theo quy định của pháp luật

Bước 2: Nộp và tiếp nhận hồ sơ tách sổ đỏ

Các cá nhân hoặc hộ gia đình sau khi hoàn thiện hồ sơ, nộp gián tiếp qua UBND cấp xã nơi có đất hoặc nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai cấp quận/huyện.

 • Nếu địa phương đã thành lập Bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa cấp huyện (huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc trung ương) – Một số địa phương là Trung tâm hành chính công.
 • Nếu địa phương chưa thành lập Bộ phận một cửa thì hộ gia đình, cá nhân nộp trực tiếp tại Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện nơi có đất; nếu địa phương chưa tổ chức Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai thì nộp trực tiếp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện.

Tại đây, các cơ quan liên quan sẽ có trách nhiệm thẩm định hồ sơ thủ tục tách sổ đỏ khi bán đất và tham mưu cho cơ quan có thẩm quyền để tách sổ đỏ nếu đủ điều kiện.

Bước 3: Giải quyết yêu cầu thủ tục tách sổ đỏ

Những hồ sơ yêu cầu tách sổ đỏ bán đất đầy đủ và hợp lệ, Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện sẽ tiếp nhận xử lý và ghi thông tin vào sổ tiếp nhận hồ sơ tách sổ đỏ khi bán đất, trao phiếu tiếp nhận cho người nộp hồ sơ.

Bước 4: Cấp sổ đỏ mới cho người sử dụng đất

Trong thời hạn không quá 2 tuần làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ tách sổ đỏ khi bán đất, cơ quan có thẩm quyền sẽ thẩm định và cấp sổ đỏ mới cho người sử dụng đất. Công tác cấp sổ đỏ mới sẽ tiến hành trao trực tiếp tại Văn phòng đăng ký đất đai hoặc gián tiếp qua UBND cấp xã nếu cá nhân hoặc hộ gia đình nộp tại đây.

Hồ sơ tách sổ đỏ gồm những gì?

Hồ sơ tách sổ đỏ được quy định tại khoản 11 Điều 9 Thông tư 24/2014/TT-BTNMT được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 1 Điều 2 Thông tư 09/2021/TT-BTNMT, hồ sơ đề nghị tách thửa gồm các thành phần sau:

 • Đơn đề nghị tách thửa theo Mẫu 11/ĐK.
 • Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp.

 

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo