Hành vi quay lén khi CSGT đang thực hiện nhiệm vụ bị phạt không

Tôi muốn hỏi về việc quay lén cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ. Tôi có nghe về việc cảnh sát giao thông không cho người dân quay phim khi đang thực hiện nhiệm vụ. Như vậy, người dân có được quay lén chiến sĩ cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ không?

Quy định về quyền với hình ảnh của cá nhân như thế nào?

Căn cứ theo quy định tại Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau:

“Điều 32. Quyền của cá nhân đối với hình ảnh

 1. Cá nhân có quyền đối với hình ảnh của mình.Việc sử dụng hình ảnh của cá nhân phải được người đó đồng ý.

  Việc sử dụng hình ảnh của người khác vì mục đích thương mại thì phải trả thù lao cho người có hình ảnh, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác.

 2. Việc sử dụng hình ảnh trong trường hợp sau đây không cần có sự đồng ý của người có hình ảnh hoặc người đại diện theo pháp luật của họ:a) Hình ảnh được sử dụng vì lợi ích quốc gia, dân tộc, lợi ích công cộng;

  b) Hình ảnh được sử dụng từ các hoạt động công cộng, bao gồm hội nghị, hội thảo, hoạt động thi đấu thể thao, biểu diễn nghệ thuật và hoạt động công cộng khác mà không làm tổn hại đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của người có hình ảnh.

 3. Việc sử dụng hình ảnh mà vi phạm quy định tại Điều này thì người có hình ảnh có quyền yêu cầu Tòa án ra quyết định buộc người vi phạm, cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan phải thu hồi, tiêu hủy, chấm dứt việc sử dụng hình ảnh, bồi thường thiệt hại và áp dụng các biện pháp xử lý khác theo quy định của pháp luật.”

Như vậy, đối với cá nhân khi thực hiện quay phim cảnh sát giao thông và sử dụng những hình ảnh đấy nếu không được sự đồng ý hoặc sử dụng nhằm các mục đích không phù hợp với các quy định trên thì sẽ không được phép. Vậy khi thực hiện hành vi quay lén cảnh sát giao thông đang thực hiện nhiệm vụ thì nếu như người dùng đoạn quay lén đó với mục đích làm ảnh hưởng xấu đến quyền lợi của người bị quay thì sẽ vi phạm pháp luật.

Nhân dân có quyền quay lén không?

Theo quy định tại Điều 11 Thông tư 67/2019/TT-BCA quy định hình thức giám sát của nhân dân như sau:

“Điều 11. Hình thức giám sát của Nhân dân

 1. Thông qua các thông tin công khai của Công an nhân dân và phản hồi qua các phương tiện thông tin đại chúng.
 2. Thông qua các chủ thể giám sát theo quy định của pháp luật.
 3. Thông qua tiếp xúc, giải quyết trực tiếp công việc với cán bộ, chiến sỹ.
 4. Thông qua kết quả giải quyết các vụ việc, đơn thư, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
 5. Thông qua thiết bị ghi âm, ghi hình hoặc quan sát trực tiếp nhưng phải đảm bảo các điều kiện sau:a) Không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cán bộ, chiến sỹ khi đang thực thi nhiệm vụ;

  b) Ngoài khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (đối với nơi có triển khai khu vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông);

  c) Tuân thủ các quy định pháp luật khác có liên quan.”

Như vậy, theo quy định trên thì nhân dân có quyền giám sát thông qua các thiết bị ghi âm ghi hình hoặc quan sát trực tiếp.

Khi nào sẽ xử lý hình sự đối với người quay lén cảnh sát giao thông?

Căn cứ theo quy định tại Điều 155, Điều 156 Bộ luật Hình sự 2015 (bị thay thế bởi điểm e khoản 2 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017)

“Điều 155. Tội làm nhục người khác

 1. Người nào xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự của người khác, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.
 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:a) Phạm tội 02 lần trở lên;

  b) Đối với 02 người trở lên;

  c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  d) Đối với người đang thi hành công vụ;

  đ) Đối với người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa bệnh cho mình;

  e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

  g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%”.

 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 05 năm:a) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên”;

  b) Làm nạn nhân tự sát.

 4. Người phạm tội còn có thể bị cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.

Điều 156. Tội vu khống

 1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 01 năm:a) Bịa đặt hoặc loan truyền những điều biết rõ là sai sự thật nhằm xúc phạm nghiêm trọng nhân phẩm, danh dự hoặc gây thiệt hại đến quyền, lợi ích hợp pháp của người khác;

  b) Bịa đặt người khác phạm tội và tố cáo họ trước cơ quan có thẩm quyền.

 2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 03 năm:a) Có tổ chức;

  b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

  c) Đối với 02 người trở lên;

  d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, người dạy dỗ, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, chữa bệnh cho mình;

  đ) Đối với người đang thi hành công vụ;

  e) Sử dụng mạng máy tính hoặc mạng viễn thông, phương tiện điện tử để phạm tội;

  g) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

  h) Vu khống người khác phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc biệt nghiêm trọng.

 3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:a) Vì động cơ đê hèn;

  b) Gây rối loạn tâm thần và hành vi của nạn nhân mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

  c) Làm nạn nhân tự sát.

 4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.”

Như vậy, trong trường hợp nếu người quay lén cảnh sát giao thông dùng đoạn quay đó rồi vu khống, làm nhục cảnh sát giao thông sẽ bị xử lý hình sự theo tội vu khống hoặc tội làm nhục người khác như trên.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo