Phạm tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Phạm tội đánh bạc có được hưởng án treo không?

Phạm tội đánh bạc có được xin hưởng án treo hay không? Điều này liên quan đến quy định của Bộ luật Hình sự về án treo, các tình tiết về hình phạt tội đánh bạc, và điều kiện cần thiết để được xem xét cho án treo. Hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này.

 1. Quy định của bộ luật hình sự về án treo

Án treo là một biện pháp thay thế cho hình phạt tù có thời hạn. Được áp dụng khi người phạm tội đáp ứng những điều kiện cụ thể và tòa án quyết định rằng việc cách ly người phạm tội khỏi xã hội không cần thiết mà họ vẫn có thể cải tạo được. Tù nhân trong trường hợp án treo không phải chịu hình phạt tù tại trại giam mà thay vào đó, họ sẽ chịu sự giám sát, giáo dục tại nơi họ cư trú hoặc làm việc.

1.1. Quy định về điều kiện được hưởng án treo

Một số quy định quan trọng về án treo bao gồm:

 • Án treo được áp dụng cho người bị kết án tù không quá 03 năm.
 • Người bị án treo phải có nhân thân tốt, nghĩa là họ phải tuân thủ các chính sách và pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân tại nơi họ cư trú hoặc làm việc.
 • Án treo yêu cầu ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, và trong đó, ít nhất một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự phải thuộc quy định tại khoản 1 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. Không được phép có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
 • Người bị án treo phải có nơi cư trú ổn định và có thể được giám sát và giáo dục bởi cơ quan, tổ chức, hoặc chính quyền địa phương nơi họ cư trú hoặc làm việc.
 • Tòa án xem xét và quyết định án treo nếu họ tin rằng người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc được án treo không gây nguy hiểm cho xã hội hoặc ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

1.2. Quy định về hình phạt tội đánh bạc

Bộ luật Hình sự quy định về hình phạt tội đánh bạc như sau:

 • Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm, hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đối với người có hành vi đánh bạc trái phép.
 • Các trường hợp đánh bạc trái phép bao gồm sử dụng tiền hoặc hiện vật để đánh bạc với mục đích kiếm tiền, và nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
 • Sử dụng tiền hoặc hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng để đánh bạc.
 • Sử dụng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng để đánh bạc, nhưng trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về đánh bạc hoặc hành vi gá bạc, tổ chức đánh bạc.
 • Sử dụng tiền hoặc hiện vật trị giá dưới 5.000.000 đồng, nhưng người phạm tội đã từng bị kết án về tội đánh bạc hoặc tổ chức đánh bạc, gá bạc, và chưa được xóa án tích nhưng tiếp tục vi phạm.
 • Phạt tù từ 03 năm đến 07 năm đối với các trường hợp sau:
 • Có tính chất chuyên nghiệp, tức thực hiện hành vi đánh bạc từ 05 lần trở lên và không kể đã bị truy cứu trách nhiệm hình sự về hành vi này hay chưa.
 • Sử dụng tiền hoặc hiện vật nhằm mục đích đánh bạc trị giá 50.000.000 đồng trở lên.
 • Sử dụng phương tiện điện tử, mạng internet, mạng viễn thông, mạng máy tính để thực hiện tội phạm.
 • Tái phạm nguy hiểm.

Lưu ý: Người phạm tội còn có thể bị áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng tùy theo tính chất nghiêm trọng của hành vi phạm tội và điều kiện, hoàn cảnh của người phạm tội.

 1. Điều kiện được hưởng án treo khi phạm tội đánh bạc

Căn cứ vào các quy định của Bộ luật Hình sự năm 2015, Nghị quyết 02/2018/NQ-HĐTP hướng dẫn về án treo, Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐTP có một số điều kiện cần phải đáp ứng để được xem xét cho án treo khi phạm tội đánh bạc:

 • Bị kết án tù không quá 03 năm.
 • Có nhân thân tốt, tức là phải tuân thủ các chính sách, pháp luật của nhà nước và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ công dân tại nơi cư trú hoặc làm việc.
 • Có ít nhất 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở lên, trong đó có ít nhất một tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc quy định tại khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Không được phép có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự theo quy định tại khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
 • Có nơi cư trú ổn định rõ ràng hoặc nơi làm việc ổn định để cơ quan, tổ chức có thẩm quyền có thể thực hiện việc giám sát và giáo dục. Nơi cứ trú rõ ràng là nơi tạm trú hoặc thường trú có địa chỉ được xác định một cách cụ thể theo quy định của Luật Cư trú năm 2020 mà người được hưởng án treo về đó để cư trú, sinh sống thường xuyên sau khi được hưởng án treo. Nơi làm việc ổn định là nơi mà người phạm tội làm việc có thời gian từ 01 năm trở lên theo hợp đồng lao động hoặc quyết định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
 • Xét thấy không cần thiết phải chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả năng tự cải tạo và việc cho họ được hưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội và không gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Trong trường hợp người phạm tội đánh bạc bị kết án tù dưới 03 năm và đáp ứng đủ các điều kiện nêu trên, họ có thể được xem xét để được hưởng án treo. Việc này tùy thuộc vào quyết định của tòa án và sự xem xét kỹ lưỡng về tình hình và nhân thân của người phạm tội. Án treo có thể giúp cho người phạm tội có cơ hội tự cải tạo và tránh hình phạt tù.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo