Tổng hợp các tội phạm tham nhũng theo Bộ luật Hình sự

Trong bài viết “Tổng hợp các tội phạm tham nhũng theo Bộ luật Hình sự” này, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá các khía cạnh của tội phạm tham nhũng, tập trung vào những quy định và điều khoản quy định trong Bộ luật Hình sự. Chúng ta sẽ xem xét từ việc đặt ra câu hỏi về cách mà pháp luật định rõ tội phạm tham nhũng, đến cách hệ thống luật pháp áp dụng các biện pháp phòng ngừa và trừng phạt. Bằng cách này, độc giả sẽ được đưa vào một hành trình chi tiết và sâu sắc để hiểu rõ hơn về tội phạm tham nhũng theo Bộ luật Hình sự.

Thế nào là tham nhũng?

Tham nhũng là hành vi lạm dụng quyền lực hoặc vị trí chức vụ trong mục đích cá nhân, thường là để thu lợi ích tài chính. Nó thường bao gồm việc sử dụng quyền lực hoặc tài sản công cộng một cách bất hợp pháp hoặc không minh bạch để tạo ra sự giàu có cá nhân. Tham nhũng có thể xảy ra ở nhiều mức độ, từ cấp quốc gia đến cấp địa phương và có thể ảnh hưởng đến nhiều khía cạnh của xã hội, nhưng thường dẫn đến sự thiệt hại cho nền kinh tế, phá hủy niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị và gây ra sự bất bình đẳng trong xã hội.

Tham nhũng có thể thể hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, bao gồm hối lộ (tiền, quà tặng, hoặc dịch vụ để lôi kéo quyết định của người có quyền lực), tham ô (sử dụng tài sản công cộng cho mục đích cá nhân), rút ruột ngân sách (lấy tiền từ ngân sách công để sử dụng cho mục đích riêng), và nhiều hình thức khác. Tham nhũng thường được xem là một vấn đề nghiêm trọng trong nhiều quốc gia và đang được nỗ lực để kiểm soát và ngăn chặn nó thông qua pháp luật và các biện pháp kiểm tra và cân nhắc.

Còn nếu như mà căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 Luật phòng, chống tham nhũng 2018 thì có quy định rằng tham nhũng là hành vi của người có chức vụ, quyền hạn đã lợi dụng chức vụ quyền hạn vì vụ lợi. Người có chức vụ, quyền hạn là người do bổ nhiệm, do bầu cử, do tuyển dụng, do hợp đồng hoặc do một hình thức khác, có hưởng lương hoặc không hưởng lương, được giao thực hiện nhiệm vụ, công vụ nhất định và có quyền hạn nhất định trong khi thực hiện nhiệm vụ, công vụ đó. Còn vụ lợi là việc người có chức vụ quyền hạn đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhằm được lợi ích vật chất hoặc lợi ích phi vật chất không chính đáng.

Tổng hợp các tội phạm tham nhũng theo quy định Bộ Luật Hình sự

Tổng hợp các tội phạm tham nhũng theo quy định của Bộ luật Hình sự thì sẽ bao gồm có các tội như sau:

– Tội tham ô tài sản: Theo quy định thì người nào mà lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản mà mình có trách nhiệm quản lý thì sẽ được xem là có hành vi tham ô tài sản. Tội tham ô tài sản thì được quy định cụ thể tại Điều 353 Bộ luật Hình sự 2015, và đối với tội danh này thì người có hành vi vi phạm thì có thể xử phạt nặng nhất là tử hình. 

– Tội nhận hối lộ: Nhận hối lộ, ngay từ đọc tên của tội danh này thì ta có thể hình dung được đây là hành vi nhận tiền hoặc vật từ một cá nhân tổ chức nào đó ( nói chung là tài sản hoặc một lợi ích nào đó). Tại Điều 354 Bộ luật Hình sự 2015 thì có quy định về tội nhận hối lộ, theo đó thì người nào mà có hành vi là lợi dụng chức vụ quyền hạn trực tiếp hoặc là qua trung gian nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào sau đây cho chính bản thân người đó hoặc cho người hoặc tổ chức khác để làm hoặc không làm một việc vì lợi ích hoặc theo yêu cầu của người đưa hối lộ. Tức là nhận bất kỳ một lợi ích nào đó để thực hiện một hành vi hành động hoặc không hành động theo yêu cầu của người đưa hối lộ đưa ra.

– Tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản là một trong những hành vi của người có chức vụ, quyền hạn để mà chiếm đoạt ( chuyển giao tài sản từ người này sang người khác) tài sản của người khác. Tội danh này đã được quy định một cách cụ thể tại Điều 355 Bộ luật Hình sự 2015. 

– Tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Tức là người có hành vi như là vì vụ lợi hoặc động cơ cá nhân khác mà lợi dụng, chức vụ quyền hạn để làm trái công vụ gây thiệt hại về tài sản khác từ 10 triệu hoặc là gây thiệt hại đến lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Tội danh này thì được quy định vô cùng cụ thể và rõ ràng tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự 2015.

– Tội lạm dụng quyền trong khi thi hành công vụ. Được quy định tại Điều 357 BLHS 2015. Theo đó thì người nào mà vì vụ lợi hoặc động có cá nhân khác mà vượt quá quyền hạn của mình làm trái công vụ gây thiệt hại tài sản khác từ 10 triệu đồng hoặc là gây thiệt hại đến lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.

– Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để mà trục lợi:  Người nào lợi dụng chức vụ, quyền hạn trực tiếp hoặc qua trung gian đòi, nhận hoặc sẽ nhận bất kỳ lợi ích nào như là tiền, tài sản, lợi ích vật chất, lợi ích phi vật chất dưới mọi hình thức để dùng ảnh hưởng của mình thúc đẩy người có chức vụ, quyền hạn làm hoặc không làm một việc thuộc trách nhiệm hoặc liên quan trực tiếp đến công việc của họ hoặc làm một việc không được phép làm

– Tội giả mạo trong công tác: Theo quy định thì giả mạo trong công tác thì được hiểu là người nào mà vì vụ lợi hoặc là vì động cơ cá nhân khác mà lợi dụng chức vụ quyền hạn thực hiện các hành vi như là sửa chữa, làm sai lệch nội dung giấy tờ, tài liệu; làm, cấp giấy tờ giả; giả mạo chữ ký của người có chức vụ quyền hạn. 

Như vậy thì trên đây là các tội danh về tham nhũng theo quy định tại BLHS 2015 sửa đổi bổ sung 2017. Theo đó thì các tội danh này đều được thực hiện nhằm mục đích là nhận được bất kỳ một lợi ích nào đó cho bản thân người thực hiện hành vi. Và các hành vi này thì thường sẽ để lại những thiệt hại nhất định. 

Xử lý tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay

Tình trạng tham nhũng ở Việt Nam là một vấn đề lớn và phức tạp, và việc xử lý nó đang tiến hành qua nhiều biện pháp và cải cách. Dưới đây là một số điểm quan trọng về tình trạng tham nhũng ở Việt Nam hiện nay và những biện pháp được áp dụng:

Pháp luật chống tham nhũng: Chính phủ Việt Nam đã ban hành và điều chỉnh nhiều văn bản pháp luật để chống lại tham nhũng. Một trong những văn bản quan trọng nhất là Luật Chống tham nhũng được thông qua vào năm 2018, cùng với việc cải cách các luật liên quan khác.

Thanh tra và kiểm tra công khai: Các cơ quan chức năng và tổ chức xã hội dân sự thường kiểm tra và thanh tra việc sử dụng nguồn kinh phí công cộng để đảm bảo tính minh bạch và công bằng. Các báo cáo kết quả thanh tra thường được công bố công khai.

Giáo dục và tạo nhận thức: Chính phủ và các tổ chức phi chính phủ đã tổ chức các chiến dịch giáo dục và tạo nhận thức về hậu quả của tham nhũng đối với xã hội và kinh tế. Điều này nhằm thay đổi tư duy và thái độ của người dân đối với tham nhũng.

Sử dụng công nghệ thông tin: Công nghệ thông tin được áp dụng rộng rãi để tạo sự minh bạch trong quản lý tài chính và chống tham nhũng. Các hệ thống như mạng lưới thanh toán điện tử và việc sử dụng hồ sơ điện tử trong quản lý vốn ngân sách đã giúp giảm nguy cơ tham nhũng.

Thúc đẩy tích cực của truyền thông và xã hội dân sự: Truyền thông và xã hội dân sự đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo áp lực và theo dõi các vụ việc liên quan đến tham nhũng. Họ thường tiết lộ các trường hợp tham nhũng và đưa ra áp lực đòi hỏi sự minh bạch và trách nhiệm.

Quản lý tài sản của các quan chức: Các biện pháp nghiêm ngặt hơn trong việc quản lý tài sản của quan chức được áp dụng để đảm bảo rằng họ không tham gia vào tham nhũng.

Mặc dù đã có nhiều cải cách và nỗ lực trong việc chống tham nhũng ở Việt Nam, nhưng tình trạng tham nhũng vẫn còn tồn tại và là một thách thức lớn đối với sự phát triển của đất nước. Để đạt được tiến bộ trong việc xử lý tình trạng này, cần sự cam kết từ chính phủ, xã hội dân sự, và sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế.

 

Chi tiết liên hệ

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội.

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo