Lập di chúc đất cấp cho hộ gia đình

Lập Di Chúc Đất Cấp Cho Hộ Gia Đình

Phần 1: Quy trình lập di chúc hợp pháp

Di chúc là gì và điều kiện để lập di chúc hợp pháp

Di chúc là một văn bản thể hiện ý chí của một cá nhân với mục đích để lại tài sản cho người nào đó sau khi họ qua đời. Tuy nhiên, để di chúc được coi là hợp pháp và có giá trị, cần tuân theo những quy định sau:

 • Ngày, tháng, năm lập di chúc: Di chúc phải chứa thông tin về ngày, tháng và năm mà nó được lập.
 • Thông tin của người lập di chúc: Bao gồm tên và họ, cũng như địa chỉ cư trú của người lập di chúc.
 • Thông tin của người được hưởng di sản: Nếu bạn muốn chia tài sản cho người cụ thể, hãy cung cấp thông tin về họ, bao gồm tên, hoặc tổ chức, cơ quan được hưởng di sản.
 • Thông tin về tài sản được để lại và nơi chúng nằm: Di chúc cần xác định rõ tài sản mà bạn muốn để lại cùng với địa điểm mà chúng nằm.

Lưu ý đặc biệt về điều kiện lập di chúc hợp pháp

Một di chúc cần phải đáp ứng một số điều kiện để coi là hợp pháp và có hiệu lực. Điều kiện này bao gồm:

 • Tinh thần minh mẫn và sáng suốt: Người lập di chúc phải đảm bảo rằng họ đang ở trong tình trạng tinh thần tốt để lập di chúc.
 • Không bị lừa dối, đe dọa hoặc bị cưỡng ép: Người lập di chúc không được thúc đẩy, buộc bỏi bất kỳ phương tiện nào khi lập di chúc.
 • Nội dung di chúc không vi phạm pháp luật hoặc đạo đức xã hội: Di chúc không thể chứa các điều cấm theo luật và không được vi phạm đạo đức xã hội.
 • Hình thức di chúc không vi phạm quy định của pháp luật: Hình thức của di chúc cũng phải tuân theo các quy định của pháp luật.

Lưu ý cho các trường hợp đặc biệt

Có một số trường hợp đặc biệt cần lưu ý:

 • Người lập di chúc từ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi: Họ phải lập di chúc bằng văn bản và được cha, mẹ hoặc người giám hộ đồng ý.
 • Người bị hạn chế về thể chất hoặc không biết chữ: Di chúc của họ phải lập bằng văn bản, có công chứng và chứng thực.
 • Di chúc miệng: Di chúc miệng chỉ có hiệu lực nếu sau khi người lập di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng trước ít nhất hai người làm chứng. Người làm chứng sau đó phải ghi chép lại và ký tên, điểm chỉ. Văn bản ghi nhận lại phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực chữ ký hoặc điểm chỉ trong thời hạn 5 ngày làm việc (căn cứ Khoản 1 Điều 630 Bộ luật dân sự năm 2015).

Phần 2: Quy định lập di chúc đất cấp cho hộ gia đình

Quy định cơ bản

Hiện nay, việc lập di chúc đất đối với hộ gia đình là quyền sử dụng đất định đoạt theo quy định của pháp luật đất đai và pháp luật dân sự. Cụ thể, theo quy định của luật đất đai, hộ gia đình sử dụng đất đáp ứng một số điều kiện như:

 • Có quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng: Các thành viên trong hộ gia đình phải có mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng.
 • Đang sống chung và có quyền sử dụng đất cùng: Các thành viên trong hộ gia đình phải sống chung và có chung quyền sử dụng đất vào thời điểm được Nhà nước giao đất, cho thuê đất, công nhận quyền sử dụng đất hoặc nhận chuyển quyền sử dụng đất.

Cơ sở xác định quyền sử dụng đất của từng thành viên hộ gia đình

Căn cứ để xác định quyền sử dụng đất của từng thành viên trong hộ gia đình là:

 • Sổ hộ khẩu: Sổ hộ khẩu được sử dụng để xác định mối quan hệ hôn nhân, huyết thống hoặc nuôi dưỡng giữa các thành viên.
 • Quyết định giao đất: Điều này đối với trường hợp được Nhà nước giao đất.
 • Đơn đề nghị, đăng ký cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Điều này liên quan đến việc đăng ký và cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
 • Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất: Nếu có sự chuyển nhượng quyền sử dụng đất trong gia đình.

Quy định về sở hữu chung của tài sản đất trong hộ gia đình

Theo Điều 212 của Bộ luật dân sự 2015, tài sản đất trong hộ gia đình có quyền sử dụng chung của các thành viên. Điều này có nghĩa rằng đất không phải là tài sản riêng của bất kỳ ai trong gia đình.

Quy định lập di chúc đất đối với hộ gia đình

Khi một cá nhân trong hộ gia đình muốn lập di chúc về phần đất đó, họ chỉ có quyền lập di chúc để định đoạt tài sản là phần quyền sử dụng đất của mình trong thửa đất chung, không thể lập di chúc để định đoạt toàn bộ thửa đất cho người khác. Di chúc đất của cha mẹ, ví dụ, chỉ có hiệu lực đối với phần đất mà họ sử dụng trong hộ gia đình.

Phần 3: Các trường hợp xảy ra khi lập di chúc cấp đất cho hộ gia đình

Trường hợp 1: Đất chỉ có tên cha mẹ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Trong trường hợp đất cấp cho hộ gia đình, nếu chỉ có tên của cha mẹ trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì cha mẹ là chủ sử dụng đất và có quyền lập di chúc để định đoạt phần đất này cho ai mình muốn.

Trường hợp 2: Đất cấp cho hộ gia đình và có cả các con

Nếu trong giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có tên của cha mẹ và các con, thì thửa đất sẽ thuộc quyền sử dụng chung của cha mẹ và con cái, không phải là tài sản riêng của cha mẹ. Như đã nói ở phần 2, trong trường hợp này, cha mẹ chỉ có quyền lập di chúc để định đoạt phần đất mà họ sử dụng, không thể lập di chúc để định đoạt toàn bộ thửa đất (bao gồm cả phần đất thuộc quyền sử dụng đất của con cái).

Phần 4: Khi nào di chúc có thể bị vô hiệu

Di chúc có thể bị vô hiệu trong một số trường hợp sau:

 • Đối tượng nhận thừa kế chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc: Nếu người được hưởng di sản chết trước hoặc cùng thời điểm với người lập di chúc, di chúc có thể bị vô hiệu đối với họ.
 • Di chúc có một phần không hợp pháp: Nếu di chúc chứa một phần không hợp pháp, phần đó sẽ bị vô hiệu. Tuy nhiên, những phần khác vẫn có hiệu lực.
 • Đối tượng nhận thừa kế là cơ quan, tổ chức không còn tồn tại vào thời điểm mở thừa kế: Di chúc sẽ vô hiệu nếu người nhận thừa kế là một cơ quan hoặc tổ chức không tồn tại vào thời điểm mở thừa kế.
 • Nếu người lập di chúc lập nhiều bản di chúc: Chỉ bản di chúc cuối cùng có hiệu lực.
 • Di chúc không có hiệu lực pháp luật: Nếu di chúc không tuân theo các quy định về điều kiện và hình thức lập di chúc, nó có thể bị vô hiệu.

Kết Luận

Việc lập di chúc đất cấp cho hộ gia đình đòi hỏi sự tuân thủ các quy định về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu chung trong gia đình và các điều kiện về lập di chúc. Cần tuân thủ đúng quy định để đảm bảo di chúc có hiệu lực và đáp ứng ý muốn của người lập.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo