Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

Quy định về đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm (ảnh minh họa)

Theo Điều 16 Nghị định 83/2010/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung bởi Nghị định 05/2012/NĐ-CP quy định người yêu cầu có thể nộp hồ sơ đăng ký giao dịch bảo đảm qua hệ thống đăng ký trực tuyến.

Quy định về trình tự, thủ tục đăng ký trực tuyến đối với giao dịch bảo đảm được quy định tại Nghị định này, cụ thể như sau

Thứ nhất: các yêu cầu đối với việc đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

– Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm là thông điệp dữ liệu điện tử và các đầy đủ các nội dung phải kê khai theo mẫu của quy định

Đơn yêu cầu đăng ký trực tuyến có giá trị pháp lý như đơn bằng văn bản được thể hiện trên giấy

Thứ hai: Việc đăng ký giao dịch bảo đảm qua hệ thống đăng ký trực tuyến không có giá tị pháp lý trong các trường hợp sau

– Việc đăng ký không đúng thẩm quyền của cơ quan đăng ký giao dịch bảo đảm , trong đó :

+ Cục Hàng không Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về cầm cố tàu bay, thế chấp tàu bay;

+ Chi cục hàng hải hoặc Cảng vụ hàng hải thuộc Cục Hàng hải Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về thế chấp tàu biển;

+ Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh thực hiện đăng ký, cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất

+  Trung tâm Đăng ký giao dịch, tài sản của Cục Đăng ký quốc gia giao dịch bảo đảm thuộc Bộ Tư pháp thực hiện đăng ký giao dịch bảo đảm bằng động sản, trừ tàu bay, tàu biển và các tài sản khác không thuộc thẩm quyền đăng ký của các cơ quan đã nêu trên.

– Nội dung đăng ký vi phạm điều cấm của pháp luật hoặc trái với đạo đức, xã hội.

Thứ ba, Về tài khoản đăng ký trực tuyến giao dịch bảo đảm

+ Tài khoản đăng ký trực tuyến là tài sản được dùng để truy cập vào hệ thống đăng ký trực tuyến

+ Cá nhân, tổ chức muốn tạo tài khoản đăng ký trực tuyến thì có yêu cầu đến cơ quan quản lý hệ thống đăng ký trực tuyến, cơ quan này sẽ có trách nhiệm cấp tài khoản cho cá nhân, tổ chức có yêu cầu

+ Cá nhân, tổ chức có tài khoản đăng ký trực tuyến phải bảo vệ và chịu trách nhiệm về việc sử dụng tài khoản của mình.

Việc thực hiện đăng ký trực tuyến phải được vận hành liên tục, an toàn và chính xác.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo