Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam bắt buộc phải có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất là 6 tháng đúng không?

Việc người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần phải có hộ chiếu còn thời hạn ít nhất là 6 tháng đúng không?

Theo quy định tại Điều 20 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014, được sửa đổi bởi khoản 11 Điều 1 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam sửa đổi 2019 về điều kiện nhập cảnh như sau:

“Điều 20. Điều kiện nhập cảnh

 1. Người nước ngoài được nhập cảnh khi có đủ các điều kiện sau đây:a) Có hộ chiếu hoặc giấy tờ có giá trị đi lại quốc tế và thị thực, trừ trường hợp được miễn thị thực theo quy định của Luật này. Người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực thì hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng;b) Không thuộc trường hợp chưa cho nhập cảnh quy định tại Điều 21 của Luật này.
 2. Người nước ngoài sử dụng thị thực điện tử nhập cảnh phải đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này và nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế do Chính phủ quyết định.”

Tại Điều 21 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định:

“Điều 21. Các trường hợp chưa cho nhập cảnh

 1. Không đủ điều kiện quy định tại khoản 1 Điều 20 của Luật này.
 2. Trẻ em dưới 14 tuổi không có cha, mẹ, người giám hộ hoặc người được ủy quyền đi cùng.
 3. Giả mạo giấy tờ, khai sai sự thật để được cấp giấy tờ có giá trị nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú.
 4. Người bị mắc bệnh tâm thần hoặc mắc bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho sức khỏe cộng đồng.
 5. Bị trục xuất khỏi Việt Nam chưa quá 03 năm kể từ ngày quyết định trục xuất có hiệu lực.
 6. Bị buộc xuất cảnh khỏi Việt Nam chưa quá 06 tháng kể từ ngày quyết định buộc xuất cảnh có hiệu lực.
 7. Vì lý do phòng, chống dịch bệnh.
 8. Vì lý do thiên tai.
 9. Vì lý do quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội.”

Như vậy, người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam khi có đủ các điều kiện nêu trên. Chỉ trong trường hợp người nước ngoài nhập cảnh theo diện đơn phương miễn thị thực mới yêu cầu hộ chiếu phải còn thời hạn sử dụng ít nhất 06 tháng và phải cách thời điểm xuất cảnh Việt Nam lần trước ít nhất 30 ngày.

Nhập cảnh vào Việt Nam có cần hộ chiếu còn thời hạn ít nhất là 6 tháng?

Đơn phương miễn thị thực được hiểu như thế nào?

Căn cứ quy định tại Điều 13 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 như sau:

“Điều 13. Đơn phương miễn thị thực

 1. Quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau đây:a) Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;b) Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

  c) Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

 2. Quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn. Quyết định đơn phương miễn thị thực bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này.
 3. Căn cứ quy định của Điều này, Chính phủ quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn đối với từng nước.”

Theo đó, quyết định đơn phương miễn thị thực cho công dân của một nước phải có đủ các điều kiện sau:

– Có quan hệ ngoại giao với Việt Nam;

– Phù hợp với chính sách phát triển kinh tế – xã hội và đối ngoại của Việt Nam trong từng thời kỳ;

– Không làm phương hại đến quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội của Việt Nam.

Quyết định đơn phương miễn thị thực sẽ bị hủy bỏ nếu không đủ các điều kiện nêu trên. Đồng thời, quyết định đơn phương miễn thị thực có thời hạn không quá 05 năm và được xem xét gia hạn.

Người nước ngoài muốn nhập cảnh vào Việt Nam cần đảm bảo những nguyên tắc gì?

Tại Điều 4 Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam 2014 quy định nguyên tắc nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú như sau:

“1. Tuân thủ quy định của Luật này, các quy định khác của pháp luật Việt Nam có liên quan hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên.

 1. Tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội, bình đẳng trong quan hệ quốc tế.
 2. Bảo đảm công khai, minh bạch, thuận lợi cho người nước ngoài; chặt chẽ, thống nhất trong quản lý hoạt động nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.
 3. Người nước ngoài có nhiều hộ chiếu chỉ được sử dụng một hộ chiếu để nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú tại Việt Nam.”

(Nguồn: https://thuvienphapluat.vn)

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com / http://luatsugioivietnam.vn/

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo