Làm thế nào khi Cơ quan Công an không giải quyết đơn tố cáo về lừa đảo?

  1. Quy trình xử lý đơn tố cáo

Theo Luật tố cáo 2018, quy trình xử lý đơn tố cáo về lừa đảo được quy định như sau:

  • Bước 1: Ghi nhận và phân loại đơn tố cáo – Trong vòng 7 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận đơn tố cáo, cơ quan công an, tổ chức hoặc cá nhân phải ghi nhận, phân loại và xử lý ban đầu thông tin tố cáo. Thời hạn này có thể kéo dài hơn, nhưng không quá 10 ngày làm việc nếu cần kiểm tra, xác minh tố cáo tại nhiều địa điểm phức tạp hoặc cần ủy quyền cho cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xác minh.
  • Bước 2: Thụ lý tố cáo – Nếu cơ quan công an đủ điều kiện thụ lý tố cáo, họ sẽ phải đưa ra quyết định thụ lý tố cáo theo quy định tại Điều 29 của Luật Tố cáo 2018. Nếu họ không đủ điều kiện thụ lý tố cáo, họ sẽ không thụ lý và phải thông báo ngay cho người tố cáo lý do không thụ lý tố cáo.
  • Bước 3: Chuyển tố cáo đến cơ quan có thẩm quyền – Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn tố cáo, nếu tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan công an, đơn tố cáo sẽ được chuyển đến cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân có thẩm quyền giải quyết. Đồng thời, phải thông báo cho người tố cáo. Nếu người tố cáo tới tố cáo trực tiếp, cơ quan đó sẽ hướng dẫn họ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết.
  1. Khiếu nại hành vi của Cơ quan Công an

Nếu Cơ quan Công an không giải quyết đơn tố cáo của bạn và không thực hiện đúng quy trình như quy định trong pháp luật, bạn có quyền khiếu nại hành vi của họ tại cơ quan có thẩm quyền.

  • Theo Điều 30 của Luật Tố cáo 2018, thời hạn giải quyết tố cáo không quá 30 ngày kể từ ngày thụ lý tố cáo. Nếu vụ việc phức tạp, cơ quan có thẩm quyền có thể gia hạn giải quyết tố cáo một lần, nhưng không quá 30 ngày. Trong trường hợp đặc biệt phức tạp, có thể gia hạn tố cáo thêm hai lần, mỗi lần không quá 30 ngày. Cơ quan giải quyết tố cáo phải thông báo đối tượng tố cáo, đối tượng bị tố cáo, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan về việc gia hạn.
  • Nếu bạn tin rằng quyết định của Cơ quan Công an không tuân theo pháp luật hoặc xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của bạn, bạn có thể khiếu nại hành vi này hoặc khởi kiện vụ án hành chính tại Tòa án, theo quy định tại Luật Khiếu nại 2011.

Việc này đòi hỏi bạn nắm vững quy trình khiếu nại và khởi kiện vụ án hành chính, và có thể tìm kiếm sự hỗ trợ từ luật sư hoặc chuyên gia pháp lý nếu cần thiết.

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo