Khiếu nại về quy hoạch treo như thế nào theo quy định 2024

Trong năm 2024, quy hoạch đô thị đang là một trong những lĩnh vực quan trọng, ảnh hưởng đến sự phát triển bền vững của các đô thị. Tuy nhiên, khi phát sinh khiếu nại về quy hoạch, quy định năm 2024 đề xuất những thay đổi quan trọng về thủ tục và quy trình giải quyết tranh chấp. Bài viết “Khiếu nại về quy hoạch treo như thế nào theo quy định 2024” sẽ đưa ra cái nhìn tổng quan về cách khiếu nại về quy hoạch treo được xử lý theo quy định mới nhất, giúp độc giả hiểu rõ hơn về quy trình và các điểm quan trọng cần lưu ý trong quá trình này.

Quy hoạch treo là gì?

Hiện nay theo pháp luật hiện hành thì không quy định cụ thể về khái niệm quy hoạch treo.

Tuy nhiên căn cứ theo Điều 49 Luật Đất đai 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018) quy định như sau:

“Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.“

Đồng thời, trên thực tế quy hoạch treo được hiểu là tình trạng diện tích đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định và ghi trong kế hoạch sử dụng đất cho một hoặc nhiều mục đích khác nhau, đồng thời đã có công bố sẽ thu hồi để thực hiện kế hoạch nhưng vẫn không thực hiện đúng tiến độ, kế hoạch.

Như vậy, có thể hiểu những khu đất quy hoạch mà sau 03 năm không thực hiện và cũng không điều chỉnh hoặc hủy bỏ quy hoạch thì được coi là đất “quy hoạch treo”.

Khiếu nại về quy hoạch treo như thế nào?

Việc khiếu nại về quy hoạch treo là cách để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất quy hoạch treo.

Chủ thể có thẩm quyền giải quyết

Đơn khiếu nại về dự án quy hoạch treo sẽ gửi trực tiếp UBND cấp tỉnh – là Cơ quan quản lý nhà nước đã phê duyệt quy hoạch đó để yêu cầu có điều chỉnh, hủy bỏ dự án treo hay có phương án giải quyết hợp lý với đất quy hoạch treo. Căn cứ theo quy định tại Luật Đất đai 2013, Luật Khiếu nại 2011 và Luật Đầu tư 2020.

Trường hợp khiếu nại nhưng không được phản hồi

Trường hợp sau khi khiếu nại mà không có sự thay đổi từ phía Cơ quan nhà nước thì người sử dụng đất không bị hạn chế quyền theo quy định tại Điều 49 Luật Đất đai 2013. Theo đó, người sử dụng đất sẽ được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Người dân được làm gì khi có đất thuộc quy hoạch treo?

Căn cứ khoản 1 Điều 6 Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018 thì sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 7 Điều này.

Trong khi đó, khoản 7 quy định như sau:

“7. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.”.

Từ những căn cứ trên, có thể thấy người sử dụng đất thuộc quy hoạch treo vẫn được thực hiện các quyền như sau:

(1) Được cấp giấy phép xây dựng có thời hạn

Căn cứ khoản 33 Điều 1 Luật Xây dựng sửa đổi 2020, sau 03 năm kể từ ngày công bố kế hoạch sử dụng đất hàng năm nhưng chưa có quyết định thu hồi (quy hoạch treo) thì người sử dụng đất có quyền đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn.

(2) Được chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế quyền sử dụng đất nếu đủ điều kiện

Căn cứ khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 quy người sử dụng đất được chuyển nhượng khi có đủ các điều kiện sau:

– Có Giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại khoản 1 Điều 168 Luật Đất đai 2013.

– Đất không có tranh chấp.

– Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

– Trong thời hạn sử dụng đất.

(3) Được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có đủ điều kiện

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền công bố hủy bỏ thu hồi đất thì người sử dụng đất được phép nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nếu có đủ điều kiện.

(4) Được hưởng thành quả lao động, kết quả đầu tư trên đất.

(5) Được bồi thường về đất nếu hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không phải là đất sử dụng trả tiền thuê đất hàng năm mà có Sổ đỏ, Sổ hồng hoặc đủ điều kiện cấp sổ nhưng chưa được cấp.

 

Chi tiết xin liên hệ:

Công ty Luật Thái Dương FDI Hà Nội

Điện thoại: 0866 222 823

Email: luatthaiduonghanoi@gmail.com

Website: https://luatthaiduonghanoi.com

Fanpage: https://www.facebook.com/luatthaiduongfdihanoi

Địa chỉ: Tòa nhà Licogi 13, Số 164 Khuất Duy Tiến, Thanh Xuân, Hà Nội

 

Gọi điện thoại
0962901331
Chat Zalo